Упис у први разред Спортске гимназије „Спортиум“ је у току и врши се сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова у просторијама школе у улици Народних хероја 30/I на Новом Београду.

Врата гиманзије су отворена свим заинтересованим будућим средњошколцима и њиховим родитељима, који желе да се упознају са капацитетима гимназије и да се увере у услове које им пружамо. Посете се могу вршити сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Приликом уписа неопходно је доставити следећу докуметацију:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства из V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
 • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образвању и васпитању;
 • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
 • Попуњена пријава на упис ученика у средњу школу.

Попуњавање овог формулара вас не обавезује да упишете своје дете формално у нашу средњу школу, већ пријавом показујете интересовање за упис. Након попуњавања пријаве, наш тим ће вас контактирати у року од 48 часова како бисмо вас упутили у даљу процедуру формалног уписа.

  Подаци о родитељима

  Школарина за ученике који редновно похађају наставу износи 2.500 евра у динарској противвредности која се може измирити у 10 једнаких месечних рата.

  Школарина покрива:
  – редовну наставу у току једне школске године;
  – све ваннаставне активности (посете музеја, галерија, позоришта);
  – књиге;

  – могућност учења трећег страног језика који није саставни део наставног плана и учења

  – здравствено осигурање.

  Екскурзије и једнодневни излети НИСУ покривени школарином.

  * Напомена: Све уплате и попусти рачунају се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

  Спортиум својим ученицима пружа могућност ванредог школовања. Висина школарине на годишњем нивоу износи 2.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

  Ученици који ванредно полажу разред немају обезбеђено здравствено осигурање.