Снежана Радукић, дипломирани биолог

Рођена је 1975.године у Београду. Завршила је 13. Београдску гимназију и уписала Биолошки факултет у Београду. Са завршетком факултета стекла је звање мастер. Током студија волонтирала је у Бео Зоо врту и Ботаничкој башти.

У просвети ради већ 10 година, а богато радно искуство стекла је у различитим основним и средњим школама. Радила је и у Школи за образовање одраслих у Младеновцу. Има положен стручни испит и лиценцу за рад. Радила је као ментор у Центру за таленте, а тренутно је ангажована и као еко – кординатор.