Упис у први разред Средње школе за медицину и естетику „Школест“ вршиће се од 26. јуна сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова у просторијама школе у улици Народних хероја 30/I на Новом Београду.

Врата Школеста су отворена свим заинтересованим будућим средњошколцима и њиховим родитељима, који желе да се упознају са капацитетима школе и да се увере у услове које им пружамо. Посете се могу вршити сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Приликом уписа неопходно је доставити следећу докуметацију:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Лекарско уверење;
  • Сведочанства из V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
  • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образвању и васпитању;
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
  • Попуњена пријава на упис ученика у средњу школу.
Такође, треба да навести „Изаберите начин школовања“, па ставити да се бира између опција „редовно“ и „ванредно“.

Пре самог формулара написати следећи текст „Попуњавање овог формулара вас не обавезује да упишете своје дете формално у нашу средњу школу, већ пријавом показујете интересовање за упис. Након попуњавања пријаве, наш тим ће вас контактирати у року од 48 часова како бисмо вас упутили у даљу процедуру формалног уписа.

Преузми евиденциони лист

Школарина за трогодишње и четворогодишње школовање за ученике који редновно похађају наставу износи 2.500 евра у динарској противвредности која се може измирити у 10 једнаких месечних рата.

Школарина покрива:
– редовну наставу у току једне школске године;
– све ваннаставне активности (посете музеја, галерија, позоришта);
– књиге, свеске и вежбанке;
– здравствено осигурање.

Напомена: екскурзије и једнодневни излети НИСУ покривени школарином.

Школа за медицину и естетику пружа следеће финансијске олакшице:
– 250 евра појединачног попуста на износ годишње школарине за чланове породице (из исте породице се уписује најмање двоје ученика);
– 250 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су носиоци Вукове дипломе из основне школе;
– 125 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који се одлуче да приликом уписа уплате цео предвиђени износ;
– 125 евра попуста на износ годишње школарине за кандидате који су чланови националне репрезентације Србије.

Школарина за специјалистичке студије, у трајању од годину и по дана, износи 800 евра по семестру и динарској противвредности.

* Напомена: Све уплате и попусти рачунају се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Школест својим ученицима пружа могућност ванредог школовања. Приликом уписа на овај програм, непходно је уплатити износ од 200 евра у динарској противвредности.
Полагање сваког испита се плаћа, а цена теоријских испита износи 40 евра у динарској противвредности, а цена стручног испита који се састоји од теоријског и практичног дела износи 60 евра у динарској противвредности.

За сваки испит неопходно је одржати минимум два часа консултација које коштају 10 евра (у динарској противвредности) по часу. По жељи ученика, могу се одржати и додатне консултације.

Ванредни ученици су дужни да одвежбају 20% часова у односу на редовну наставу, али само за стручне предмете. Цена једног часа износи 7 евра у динарској противвредности, а часови вежби се одржавају у наставним базама (ВМА, КБЦ „Др Драгиша Мишовић).

Полагање матурског испита износи 150 евра у динарској противвредности.

Ученици који ванредно полажу разред немају обезбеђено здравствено осигурање.