Упис у први разред Средње медицинске школе ШКОЛЕСТ је у току и врши се сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова у просторијама школе у улици Народних хероја 30/I на Новом Београду.

Врата Школеста су отворена свим заинтересованим будућим средњошколцима и њиховим родитељима, који желе да се упознају са капацитетима школе и да се увере у услове које им пружамо. Посете се могу вршити сваким радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Приликом уписа неопходно је доставити следећу докуметацију:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Лекарско уверење;
  • Сведочанства из V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
  • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образвању и васпитању;
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
  • Попуњена пријава на упис ученика у средњу школу.
Такође, треба да навести „Изаберите начин школовања“, па ставити да се бира између опција „редовно“ и „ванредно“.

Пре самог формулара написати следећи текст „Попуњавање овог формулара вас не обавезује да упишете своје дете формално у нашу средњу школу, већ пријавом показујете интересовање за упис. Након попуњавања пријаве, наш тим ће вас контактирати у року од 48 часова како бисмо вас упутили у даљу процедуру формалног уписа.

Преузми евиденциони лист

Школарина за Средњу медицинску школу ШКОЛЕСТ на годишњем нивоу износи 1.800 евра у динарској противвредности која се може измирити у 10 једнаких месечних рата.

Школарина покрива:
– редовну наставу у току једне школске године;
– све ваннаставне активности (посете музеја, галерија, позоришта);
– књиге;

– могућност учења трећег страног језика који није саставни део наставног плана и програма
– здравствено осигурање.

Екскурзије и једнодневни излети НИСУ покривени школарином.

* Напомена: Све уплате рачунају се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Школест својим ученицима пружа могућност ванредог школовања и висина годишње школарине износи 1.200 евра у динарској противвредности.

Ученици који ванредно полажу разред немају обезбеђено здравствено осигурање.