Нада Тепавачевић, наставник хемије

Рођена је 3. јуна 1965. године у Котору, а Природно-математичку гимназију је завршила у Тивту. Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Београду на хемијском смеру и стекла звање дипломирани хемичар.

У просвети ради више од 20 година, а као наставник хемије предавала је у ОШ „Бранко Пешић“, ОШ „Дринка Павловић“, Средњој стручној школи за естетику, стил и културу тела, гимназији „Милена Павловић Барили“, Спортској гимназији.