Маја Ћосовић, струковна медицинска сестра – техничар

Од  1999.  до  2004 . године радила на је Клиници за Општу хирургију Војномедицинске академије, а последљих 15 година ради у Фармацеутској- физиотерапеутској школи у Београду.

У Средњошколском образовном центру „Смартанац“ је од септембра 2016. године у својству наставника здравствене неге.

Здравствена нега, као професионално подручје рада медицинске сестре- техничара, је важан стручни предмет јер обједињује бројне садржаје неге са свим другим медицинским областима. Предмет се изучава теоријски и практично у школи и у  наставној бази (Војномедицинска академија).

Теоријски део здравствене неге објашњава начин извођења медицинско-техничких радњи у лечењу болесника, а кроз практичну наставу ученици медицинске школе развијају мануелну спретност, сигурност у раду, позитивне навике као и емпатски став према пацијенту.