CisumPro  d.o.o
Adresa predstavništva:
Beranska 18e, 11000 Beograd, Srbija


Broj telefona:

Mob: +381 (65) 397–42–30
Mob: +381 (64) 301–99–51

PIB:  104835612
Matični broj:  20252740
Broj računa:  340-11000175-66