Јелена Јакшић, наставник историје

Рођена је у Београду 1974.године. Након завршене основне школе уписала је Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе у Београду. Школовање је наставила на одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, где је дипломирала 2001.године.

Своје прво радно искуство стекла је у Основној школи „Растко Немањић-Свети Сава“ у Новој Пазови и у Текстилној школи у Београду. Искуство и рад у приватној школи започела је 2006.године у Првој приватној угоститељско туристичкој школи и наставила  у Средњој школи за економију право и администрацију од 2007.године. У Средњошколском образовном центру „СМАРТАНАЦ“ држи наставу историје од школске 2016/2017.године.

Наставничке компетенције развија сталним стручним усавршавањима на акредитованим семинарима, стручним скуповима и конференцијама. Посебно је поносна на излагања која је имала на конференцијама о примени  информационо-комуникационих технологија у настави историје и о примени информационо-комуникационих технологија у раду историјске секције, у сесији  под називом Примери добре праксе.