Јелена Антонијевић, професор енглеског језика

Рођена је 1965. у Пожеги. Основне, постдипломске специјалистичке студије и дипломске академске студије из области превођења и методике наставе завршила је на Филолошком факултету у Београду. Поседује дугогодишње педагошко искуство у раду на средњошколским и високошколским институцијама.

Судски тумач је од 1993. године, искусан преводилац низа домаћих и међународних институција у земљи (Палата Правде, ИАН, УНИЦЕФ). Такође, уважени је филмски преводилац и лектор текстова и књига како на енглеском тако и на српском језику.