Ивана Драгојевић, наставник стручне групе предмета, смер – стилиста сарадник

Рођена је 1975. године у Београду. Након завршене Зуботехничке школе у Београд, уписује Факултет ликовних уметности Цетиње. Дипломирала је 2002. у класи професора Јакова Ђуричића на одсеку за графику.

Радила је као наставник технолигије штампе у Средњој стручној школи “Петар Лубарда” на Цетињу као и наставник ликовне културе у ОШ „Светитељ Сава“ у Друговцу.

Од 2007. године је у статусу самосталног уметника, имала је две самосталне изложбе и излагала је на више групних изложби. Била је реализатор ликовног програма у Ликовној радионици за особе са сметњама у развоју „Похвала руци“ и сарадник керамичког атељеа „Тереус“, где је радила на осликавању керамичких сувенира и изради накита.

У оквиру пројкета уређења ентеријера основних школа у Земуну и Батајници креирала је више мурала великог формата едукативног садржаја у циљу оплемењивања радног окружења ученика.

Од 2012. године је наставник стручног предмета, смер – стилиста сарадник у Школи за медицину и естетику „ШКОЛЕСТ“.