Ирена Радојичић

Рођена је 1973. године у Трстенику где је и завршила гимназију „Вук Караџић“. Дипломирала је на Математичком факултету у Београду, а потом је радила у маркетиншкој агенцији на пословима продаје и мониторинга билборда. Од септембра 2002. године запослена је у Спортској гимназији у Београду као наставник математике и рачунарства и информатике.

Током рада у Спортској гимназији учествовала је у разним активностима школе, редовно се стручно усавршава. Учествује у међународној сарадњи школе на различитим пројектима, као и у организацији спортских сусрета и такмичења.

Коаутор је Летописа Спортске гумназије који је рађен поводом 10 година постојања школе.