Горан Савић, наставник географије

Дипломирао је на Географском факултету Универзитета у Београду. Као један од 200 најбољих студената Србије 2008. године учествовао је у пројекту „Путујемо у Европу“ у организацији Европског покрета у Србији. Од стране Фонда за младе таленте Републике Србије 2010. године изабран је у хиљаду најбољих студената Србије и тиме постао стипендиста Фонда.

Похађао је многобројне програме стручног усавршавања, међу којима се издвајају: „Елементарне непогоде и настава географије“, „Оцењивање у функцији учења“ и „Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог приступа детету/ученику – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“.

Излагао је на стручној конференцији „Информационо-комуникационе технологије у образовању – стуб развоја друштва заснованог на знању“ са темом „Коришћење Фејсбука у настави туристичке географије“.

Организатор је ученичких екскурзија и излета. Поседује лиценцу за рад Министарства просвете. Лиценцирани је планинарски водич. Активно се бави планинарењем и промовисањем планинарења међу ученицима.

контакт: profgoransavic@gmail.com