Дејан Травица, професор музичке културе

Рођен је 1973.  године у Београду. Завршио је средњу музичку школу „Мокрањац“ у Београду, после које уписује Факултет музичке уметности, такође у Београду.

За време студија често је одлазио у Немачку где је похађао семинаре и стручно се усавршавао, одржавао концерте и јавне наступе. Тренутно је на специјализацији камерне музике на Факултету музичке уметности у Београду.

Од 1996. године је професионално ангажован, најпре као професор виолончела у Основној музичкој школи „Даворин Јанко“. Био је организатор за музичке пројекте у оквиру „Музичке омладине“ у Беграду, музички педагог у предшколској установи Чукарица, а као професор музичке културе радио је у Спортској гимназији и Техничкој школи у Обреновцу. У Музичкој школи „Мокрањац“ је од 2008. године где ради као професор виолончела, а до 2017. је био и помоћник директора.

На конкурсу који је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја 1. фебруара 2017. године, изабран је за саветника спољног-сарадника у школској управи Београд, као јединог саветника за музичко образовање у Београду.