ПРИВАТНИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР

СМАРТАНАЦ

Приватни средњошколски образовни центар „СМАРТАНАЦ“ са Новог Београда је правни наследник Школе за медицину и естетику „ШКОЛЕСТ“, основане 2004. године. Након 13 година успешног рада школа је, одговарајући потребама тржишта и захваљујући сарадњи са Факултетом за спорт Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“ из Београда, прерасла у Средњошколски образовни центар „СМАРТАНАЦ“, кога чине спортска гимназија „СПОРТИУМ“ и Средња медицинска школа „ШКОЛЕСТ“.

Средњошколски образовни центар „СМАРТАНАЦ“ је акредитован од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја, Решењем о верификацији школе број: 022-05-291/2003-03 од 16. 09. 2004. године. Више информација можете добити путем телефона: 063 293 455 и 064 273 66 13.

ЗАШТО ИЗАБРАТИ „СМАРТАНАЦ“

У нашој школи имамо тим врхунских наставника који, осим високе мотивације за рад, поседују и искуства на пољу педагогије и васпитања. Посебну пажњу посвећујемо мотивацији ученика и успешном превазилажењу свих препрека у савладавању наставних јединица. Подстичемо критичко мишљење, неговање радозналости и откривање талената наших ученика.

С обзиром да су одељења са оптимално малим бројем ученика, настава се изводи на нивоу менторског рада, што значи да наставник прати темпо сваког ученика појединачно у савладавању наставног градива. Кроз овакав начин рада велики део градива се у потпуности савладава у школи, па самим тим ученицима остаје више времена за ваннаставне активности.

Ту се пре свега мисли на спортску гимназију „СПОРТИУМ“ која се налази у склопу средњошсколског образовног центра „СМАРТАНАЦ“. Управо њена основна специфичност је прилагођен распоред наставе тренажно-такмичарском оптерећењу ученика, па школски дан, уместо од уобичајених 8.00, почиње у 11 сати. На тај начин је омогућено ученицима да обаве јутарње обавезе из свог тренажног програма и да стигну на наставу. Такође, велики одмор је продужен како би имали довољно времена за одговарајући ручак, с обзиром да је правилна исхрана спортиста подједнако важна као и тренажни процес. Школски дан се завршава најкасније у 16.40, те ученицима остаје довољно времена за одмор и поподневне тренажне активности.

Оваквим приступом и организацијом наставе смо међу реткима средњошколским образовним установама на нашим просторима чиме настојимо да перспективним спортистима створимо одговарајуће услове, како би истовремено могли редовно да похађају наставу и у потпуности остану у тренажно-такмичарском програму.

Наставни план и програм најбоље и најбрже се савладава уз квалитетна учила. Зато смо обезбедили учионице које су модерно опремљене и садрже интерактивне табле и видео бимове. То омогућава мултимедијални приступ настави што доказано даје неупоредиво боље резултате приликом учења. Лакше савладавање градива се постиже кроз визуелно памћење, а наставне јединице које се обрађују уз овако модерна учила су неупоредиво динамичније и интересантније за ученике.

Такође, ученицима је на располагању савремено опремљен рачунарски кабинет и библиотека. Све школске просторије су покривене бежичним интернетом, имају видео надзор, што доприноси и безбедности ученика, а сви наши ученици су и осигурани од последица несрећног случаја (незгоде).

Приватни средњошколски образовни центар „СМАРТАНАЦ“ налази се у заједничком систему образовања са Факултетом за спорт Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“, чиме смо објединили средњошколско и факултетско образовање. Факултет за спорт на Новом Београду је природан наставак средњег образовања стеченог у СМАРТАНЦУ, чији матуранти имају директну проходност ка неком од смерова Факултета за спорт.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја акредитовало је три студијска програма основних академских студија – Тренер у спорту, Менаџмент у спорту и Спортско новинарство.

Студије на сваком од ових студијских програма трају четири године, чијим окончањем студент остварује 240 ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) и академско звање дипломирани (Bachelor with Honours). Основне академске студије су у потпуности усаглашене са високошколским системима Европе и Болоњском декларацијом.